V Międzynarodowe Seminarium Baśnioterapii i Storytellingu