Obowiązki i odpowiedzialność uczestnika

Uczestnicy projektów realizowanych przez firmę Moonluza są zobowiązani do posiadania ważnego dokumentu tożsamości i wszelkich innych niezbędnych dokumentów. Przez dokonaniem rezerwacji uczestnik powinien upewnić się, czy posiada wszystkie ubezpieczenia i czy otrzymał wszelkie potwierdzenia udziału w projekcie.

Uczestnicy są odpowiedzialni za sprawdzenie i potwierdzenie informacji dot. przelotów, godzin stawienia się na lotnisku, bagażu i innych związanych z podróżą.

Uczestnicy muszą przestrzegać harmonogramu umieszczonego w programie projektu, a o ewentualnych zmianach należy odpowiednio wcześniej poinformować organizatora.