Regulamin i Polityka Prywatności

Korzystanie i rejestracja na stronie firmy Moonluza są jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Korzystający z usług strony deklarują, iż w momencie dokonania rejestracji lub zgłoszenia mają ukończone 18 lat.

Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

Zobowiązując się do przestrzegania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady, które wejdzie w życie 25 maja 2018r., chcielibyśmy zapewnić, że ochrona Państwa prywatności i danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Moonluzę lub podmioty trzecie (jak w przypadku systemu fakturowania oprogramowanie firmy SAGE a w przypadku newslettera platforma MailChimp) w ramach świadczenia przez nas usług i wykorzystane wyłącznie w celach niezbędnych do prowadzenia naszej działalności.

Zgodnie z Rozporządzeniem przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy “operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”.

Dane osobowe gromadzone przez nas, zgodnie z przeznaczonym celem, mogą zawierać:

  1. Imię, nazwisko, adres i numer identyfikacji podatkowej w przypadku wystawiania faktur. Niniejsze dane są rejestrowane w licencjonowanym systemie fakturowania udostępnionym przez firmę SAGE na podstawie odpowiedniej umowy, posiadającym bardzo jasną i przejrzystą politykę prywatności i ochrony danych osobowych.
  2. Imię, nazwisko, kraj pochodzenia, w niektórych przypadkach również adres zamieszkania, adres email, informacje dot. ew. restrykcji pokarmowych lub inne (jeśli klient uważa, że są istotne w odpowiednim świadczeniu przez nas usługi) w przypadku rejestracji i zapisów na projekty/wydarzenia organizowane przez Moonluzę.
  3. Imię, nazwisko (lub inną nazwę) i/lub adres email w przypadku subskrypcji naszego newslettera, przy czym dane te są przetwarzane zarówno przez Moonluzę, jak i platformę MailChimp.
  4. Różne dane osobowe, które mogą znaleźć się w tekstach tłumaczeń zlecanych nam przez klientów i inne instytucje. W tych przypadkach dane te są kasowane zaraz po odesłaniu tłumaczenia.

Gromadzone adresy email są używane w celach marketingowych naszych produktów, przy czym mogą zostać usunięte z listy mailingowej w każdym momencie po uprzedniej prośbie o usunięcie lub przy cofnięciu subskrypcji (w przypadku newslettera).

Obrazy i zdjęcia używane na naszej stronie, stronie Facebook i kanale Youtube są publikowane wyłącznie za zgodą uczestników wydarzenia/projektu do którego się odnoszą.

Moonluza zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przy użyciu wszelkich, prawnie wymaganych, środków bezpieczeństwa, unikając ich zmiany, utraty, nieupoważnionego dostępu i przetwarzania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestii ochrony Państwa danych osobowych przez Moonluzę, prosimy o kontakt na adres email:  info@moonluza.pt