Regulamin

Korzystanie i rejestracja na stronie firmy Moonluza są jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Korzystający z usług strony deklarują, iż w momencie dokonania rejestracji lub zgłoszenia mają ukończone 18 lat.

Wszelkie dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów świadczenia naszych usług.