V Międzynarodowe Seminarium Baśnioterapii i Storytellingu 2019 – Nabór Złoszeń