Moonluza w Parku Pena w Sintrze

Moonluza w Parku Pena w Sintrze

‚Wszystko w Sintrze jest cudowne. Nie ma zakątka, który nie byłby wierszem.’

Eça de Queirós


Sintra jest naszą inspiracją do wielu projektów.

Tym razem zapraszamy na krótką wizytę po Parku Pena, dzieląc się informacjami (w języku angielskim) o najważniejszych i najpiękniejszych zakątkach tego magicznego miejsca.

Mamy nadzieję, że już wkrótce zabierzemy Was tam osobiście!