Reklamacje

Odpowiedzialność firmy Moonluza jest ograniczona, zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku konieczności wniesienia skargi lub reklamacji, należy tego dokonać w formie pisemnej i przesłać wraz z dokumentem potwierdzającym udział w projekcie na adres elektroniczny firmy Moonluza– events@moonluza.pt wpisując w temacie: reklamacja/skarga  lub pocztą na adres:

Moonluza Unipessoal Lda., 

Rua das Hortenses 71, Casa da Encosta

2765-068 Estoril,

Portugalia

z dopiskiem reklamacja/skarga, w terminie do 40 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawą reklamacji/skargi nie mogą być okoliczności, za które firma nie ponosi odpowiedzialności.

Obowiązujące prawo

Prawem obowiązującym jest prawo portugalskie.